Výstavba

Bohaté skúsenosti z oblasti strešných konštrukcií spolu s dokonalým riešením a profesionálnym prístupom sú zárukou kvalitne vyhotovenej strechy. Pri výstavbe nových striech sa riadime platnými normami a zákonmi, zohľadňujeme ekonomické a estetické požiadavky zákazníka.My garantujeme strechu ako komplex, ktorý spĺňa nasledujúce požiadavky: kvalitu a trvanlivosť použitých materiálov, správne a odborne dokonale vyhotovené detaily, rýchlosť a precíznosť prác, dodržiavanie dohodnutých termínov a v neposlednom rade i priaznivú cena.

Šikmé strechy

realizujeme podľa dodanej projektovej dokumentácie. Pri stavbách menšieho rozsahu ide zvyčajne o drevený krov , pri väčších rozponoch o oceľovú konštrukciu alebo kombinovanú – tak, aby bola zabezpečená spoľahlivá statika celého objektu. Vhodným výberom strešnej krytiny zabezpečíme vhodnú ochranu a súčasne estetickú dominantu objektu.

Ploché strechy

realizujeme podľa vyhotovenej projektovej dokumentácie. Najspoľahlivejším riešením je použitie technológií z mäkčeného PVC, ktoré sú odolné proti kyselinám. Celá technológia spočíva vo vytvorení dokonalého spoja, v spolupôsobení oplechovania s povlakovou krytinou. Povlaková krytina z PVC sa natrvalo spojí s oplechovaním strechy z poplastovaného plechu.

Okrem striech realizujeme aj vystavbu besiedok, altanov priamo na mieru po komunikacii s klientom.