Strešné krytiny

Používane kvalitné krytiny od renomovaných výrobcov bramac, tondach, euronit, ruky, kanadský šindel a všetky bežné krytiny dosupné na našom trhu.
Ponúkame výstavbu ako rovných tak aj šikmých striech.
Výber vhodnej strešnej krytiny je dôležitý faktor, ovplyvňujúci kvalitu celej strechy.

Preto parametre pre výber strešnej krytiny sú:
cena
váha
kvalita ( pevnosť, nasiakavosť, UV odolnosť )
záruka
druh strechy a oblasť kde sa objekt nachádza
estetické požiadavky