Stavebný dozor

Dobrý stavebný dozor je zárukou, že stavba sa zrealizuje kvalitne, načas a financie, ktoré investor do stavby vloží, použijú sa rozumne a neprekročia dohodnutý rozpočet. Kvalitný stavebný dozor má pre Vás - investora - veľký význam. Stavba je proces, ktorý vyžaduje odbornú znalosť v obore stavebníctva. Je vo Vašom záujme kontrolovať prácu dodávateľov. Aby aj Vaša stavba bola bezpečná a vyhovavala náročným predpisom sme tu my. Zabezpečíme podľa dohody pravideľnú kontrolu prác dodávateľov a zabezpečíme nápravu chýb, čím Vám ušetríme nemalé peniaze.

Ponúkame :

  • výkon činnosti stavebného dozoru

  • výkon činnosti technického dozoru

  • vedenie stavby

  • poradenská činnosť v oblasti stavebníctva