Podkrovia

Nadstavba, resp. výstavba podkrovných bytov prináša ich obyvateľom radu výhod:
Navýšenie fondu údržby a opráv
Zhodnotenie celého objektu a tým a jednotlivých bytov
Krajší vzhľad a estetika domu
Lepšie tepelno-izolačné vlastnosti domu a z toho vyplývajúca úspora nákladov na kúrenie
Revízie a rekonštrukcie inžinierských sietí

Realizácia nadstavby, výstavby podkrovných bytov je organizačne, legislatívne, technicky a finančne náročná záležitosť. Využite preto naše bohaté skúsenosti a zodpovedný prístup k tejto problematike a využite naše služby, či už formou poradenstva na danú problematiku, alebo prostredníctvom realizácie stavby.

Ako špecializovaná spoločnosť na výstavbu a rekonštrukcie striech Vám vieme garantovať:

* Neporušenie statiky Vášho domu – pred, po, aj počas celej výstavby
* Zabezpečíme nezávislý odborný statický dozor
* Odstránenie prípadné poškodenie Vašich bytov počas výstavby na           vlastné náklady (najmä vymaľovanie, vystierkovanie ale aj iné                 vysporiadanie)
* Poistenie stavby
* Upratovanie spoločných priestorov domu počas výstavby
* Kvalitné a odborné prevedenie prác autorizovanými pracovníkmi
* Rýchlou a profesionálnou organizáciou skrátime čas výstavby a tým       rušenie obyvateľov na minimum